logo
Hỗ trợ kinh doanh là công ty công nghệ truyền thông sinh ra để phục vụ các cá nhân, tổ chức đang bán hàng online trên facebook, instagram, website một cách hiệu quả và tiếc kiệm nhất
Thông tin liên hệ
Hỗ trợ kinh doanh chỉ sử dụng những thông tin liên hệ chính như bên dưới, mọi thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật tại đây!!

Số điện thoại: 0931.221.777

Địa chỉ: 37, Hòa Minh 8 Đà Nẵng, Việt Nam

1-677-124-44227

437 S Olive St, Los Angeles

Top

Thanh toán

Công ty Hỗ Trợ Kinh Doanh hỗ trợ thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng, các số tài khoản của chúng tôi được đề cập ở dưới đây. Vui lòng kiểm tra chính xác số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng trước khi chuyển, và chúng tôi cần hóa đơn. Cảm ơn!!
SĐT: 0902.327.206.
mail: [email protected] 
VCB: 0041000210859
Sacom: 040062525055
Tech: 19032636858013
Vietin: 101868336071
Agri: 2002206325298
chủ tk lê nguyễn minh nghĩa 
q