logo
Hỗ trợ kinh doanh là công ty công nghệ truyền thông sinh ra để phục vụ các cá nhân, tổ chức đang bán hàng online trên facebook, instagram, website một cách hiệu quả và tiếc kiệm nhất
Thông tin liên hệ
Hỗ trợ kinh doanh chỉ sử dụng những thông tin liên hệ chính như bên dưới, mọi thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật tại đây!!

Số điện thoại: 0931.221.777

Địa chỉ: 37, Hòa Minh 8 Đà Nẵng, Việt Nam

1-677-124-44227

437 S Olive St, Los Angeles

Top

Quyền lợi khách hàng

  • Hỗ Trợ Kinh Doanh luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu vì khách hàng là nguồn sống của Hỗ Trợ Kinh Doanh.
  • Khách hàng mới hay khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Hỗ Trợ Kinh Doanh luôn được tư vấn miễn phí.
  • Luôn được tiếp cận đến những phương pháp bán hàng mới và hót nhất.
  • Được tư vấn định hướng phát triển thương hiệu lâu dài và hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất.
  • Được hổ trợ sự cố 24/24.
  • Được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Hỗ Trợ Kinh Doanh.

Hơn hết Hỗ Trợ Kinh Doanh cam kết việc kinh doanh của khách hàng sẽ được cải thiện 1 cách hiệu quả. Đó lời lời hứa, trách nhiệm cũng như sự cam kết của Hỗ Trợ Kinh Doanh đối với khách hàng của mình.