logo
Hỗ trợ kinh doanh là công ty công nghệ truyền thông sinh ra để phục vụ các cá nhân, tổ chức đang bán hàng online trên facebook, instagram, website một cách hiệu quả và tiếc kiệm nhất
Thông tin liên hệ
Hỗ trợ kinh doanh chỉ sử dụng những thông tin liên hệ chính như bên dưới, mọi thay đổi chúng tôi sẽ cập nhật tại đây!!

Số điện thoại: 0931.221.777

Địa chỉ: 37, Hòa Minh 8 Đà Nẵng, Việt Nam

1-677-124-44227

437 S Olive St, Los Angeles

Top

Tương tác Facebook | Dịch vụ VIPCOMMENTS

Bảng giá Vip Comments

Vip Comment:

+ Vip Comment là gì ?

  • Cũng tương tự như Viplike, Vip Comment sẽ có nhiệm vụ khi bạn đăng bài bán hàng của mình lên Vip coment sẽ tự động vào bình luận với những câu với nội dung do bạn soạn sẵn.

+ Vip comment có lợi ích gì ?

  • Giả sử như bạn là người mua hàng khi bạn nhìn thấy các post bán hàng có nhiều like và nhiều comment đặt hàng vs các post bán hàng không ít like ít comment thì bạn sẽ tin tưởng sản phẩm ở post nào hơn ?
  • Vậy lợi ích của Vip comment là giúp tăng độ tương tác và uy tín, sự tin tưởng của khách hàng đối với bạn hơn.
ID MAX CMT LIMIT POST THỜI HẠN GIÁ TIỀN
CMT 1 5 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 120.000 VNĐ
CMT 2 10 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 170.000 VNĐ
CMT 3 15 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 230.000 VNĐ
CMT 4 20 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 280.000 VNĐ
CMT 5 30 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 340.000 VNĐ
CMT 6 40 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 390.000 VNĐ
CMT 7 50 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 500.000 VNĐ
CMT 8 100 CMT 50 Bài/Ngày 1 tháng 1.000.000 VNĐ